Lekkie cegły gliniane 2 DF 700 (według DIN 18945) (24cm x 11,5cm x 11,3cm)

cegła 2df 700 cegła 2df 700

Leichtlehmsteine 2 DF 700 - PDF (gemäß DIN 18945) 

Właściwości i skład

Lekkie cegły gliniane wytwarzane są wyłącznie z naturalnych składników: gliny, trocin drewnianych i słomy. Gęstość to 700 kg/m3

Pakowanie

Zafoliowane na paletach

Magazynowanie

Przy składowaniu w suchym pomieszczeniu cegły gliniane można składować bez ograniczeń czasowych. Po nakryciu cegieł plandeką można przechowywać je także pod gołym niebem. Palety z cegłami można piętrować (maksymalnie dwie warstwy).

Wydajność

Format cegieł Grubość muru
  11,5 cm 17,5 cm 24,5 cm Na leżąco
2DF+ 33 - 66 38

Zastosowanie

Lekkie cegły gliniane nie są cegłami nośnymi, lecz służą do wypełniania konstrukcji szachulcowych i budowania ścian izolacyjnych od wewnętrznej strony muru. Po otynkowaniu tynkiem mineralnym są odporne na warunki atmosferyczne. Lekkie cegły gliniane są cegłami pełnymi o homogenicznej strukturze. Są bardzo dobrym izolatorem cieplnym i akustycznym.

 

Czas gotowości do murowania i schnięcie

Do murowania używamy zaprawy glinianej. Czas schnięcia muru jest trudny do oszacowania, gdyż suche cegły gliniane szybko chłoną wodę. Jako, że warstwa zaprawy glinianej między cegłami kurczy się podczas schnięcia, może dojść do obniżenia się murowanej powierzchni i potrzeby uzupełnienia zaprawy murarskiej na samej górze. Po wymurowaniu ścianę z cegieł glinianych można otynkować tynkiem glinianym gruboziarnistym lub drobnoziarnistym. Uprzednie nawilżenie ściany z cegieł wzmacnia mur ale prowadzi do wydłużenia czasu obróbki. Jeśli do tynkowania używany jest tynk wapienny lub gipsowy, należy przestrzegać zaleceń producenta tynku odnośnie przygotowania podłoża do tynkowania.

Lekkie cegły gliniane 3 DF 700 (według DIN 18945) (24cm x 17,5cm x 11,3cm)

cegła 3df 700 cegła 3df 700

Leichtlehmsteine 3 DF 700 - PDF (gemäß DIN 18945)

Właściwości i skład

Lekkie cegły gliniane wytwarzane są wyłącznie z naturalnych składników: gliny, trocin drewnianych i słomy. Gęstość to 700 kg/m3

Klasa zastosowania I

Pakowanie

Zafoliowane na paletach

Magazynowanie

Przy składowaniu w suchym pomieszczeniu cegły gliniane można składować bez ograniczeń czasowych. Po nakryciu cegieł plandeką można przechowywać je także pod gołym niebem. Palety z cegłami można piętrować (maksymalnie dwie warstwy).

Wydajność

Format cegieł Grubość muru
  11,3 cm 17,5 cm 24,5 cm 36 cm
3DF + 24 33 33 66

Zastosowanie

Eigenschaften /Zusammensetzung

Lekkie cegły gliniane nie są cegłami nośnymi, lecz służą do wypełniania konstrukcji szachulcowych i budowania ścian izolacyjnych od wewnętrznej strony muru. Po otynkowaniu tynkiem mineralnym są odporne na warunki atmosferyczne. Lekkie cegły gliniane są cegłami pełnymi o homogenicznej strukturze. Są bardzo dobrym izolatorem cieplnym i akustycznym.

 

Czas gotowości do murowania i schnięcie

Do murowania używamy zaprawy glinianej. Czas schnięcia muru jest trudny do oszacowania, gdyż suche cegły gliniane szybko chłoną wodę. Jako, że warstwa zaprawy glinianej między cegłami kurczy się podczas schnięcia, może dojść do obniżenia się murowanej powierzchni i potrzeby uzupełnienia zaprawy murarskiej na samej górze. Po wymurowaniu ścianę z cegieł glinianych można otynkować tynkiem glinianym gruboziarnistym lub drobnoziarnistym. Uprzednie nawilżenie ściany z cegieł wzmacnia mur ale prowadzi do wydłużenia czasu obróbki. Jeśli do tynkowania używany jest tynk wapienny lub gipsowy, należy przestrzegać zaleceń producenta tynku odnośnie przygotowania podłoża do tynkowania.